Những phiên bản OS mới nhất cho BlackBerry

Các phiên bản mới nhất của từng dòng máy sẽ được cập nhật liên tục tại đây.

>> Tham khảo: Hướng dẫn cài đặt Hệ điều hành (OS) cho Blackberry

DANH SÁCH CÁC PHIÊN BẢN HỆ ĐIỀU HÀNH (OS) MỚI NHẤT CHO BLACKBERRY

BlackBerry Model  Bản OS gốc OS chính thức OS rò rỉ (Leaked) Ngày��Cập nhật
Pearl 8100 4.5 4.5.0.188 4.5.0.153 18/01/2010
Pearl 8110 4.5 4.5.0.188 4.5.0.153 20/02/2010
Pearl 8120 4.5 4.5.0.187 4.5.0.153 20/02/2010
Pearl 8130 4.5 4.5.0.186 4.5.0.97 21/12/2009
Pearl 8130m 4.5 4.5.0.169 - 11/10/2009
Pearl Flip 8220 4.6 4.6.0.308 4.6.0.278 26/05/2009
Pearl Flip 8230 4.6.1 4.6.1.322 - 29/10/2009
Curve 8300 4.5 4.5.0.188 4.5.0.153 20/02/2010
Curve 8310 4.5 4.5.0.188 4.5.0.153 20/02/2010
Curve 8320 4.5 4.5.0.188 4.5.0.153 26/05/2009
Curve 8330 4.5 5.0.0.438 5.0.0.230 22/01/2010
Curve 8330m 4.5 4.5.0.175 4.5.0.97 20/10/2009
Curve 8350i 5.0 5.0.0.1074 - 22/04/2011
Curve 8520 5.0 5.0.0.1106 5.0.0.1022 07/02/2013
Curve 8530 5.0 5.0.0.1030 5.0.0.722 20/12/2010
8700 4.5 4.5.0.188 4.5.0.124 11/10/2009
8800 4.5 4.5.0.188 4.5.0.153 20/02/2010
8820 4.5 4.5.0.187 4.5.0.153 20/02/2010
8830 WE 4.5 4.5.0.186 4.5.0.124 03/05/2010
8830m 4.5 4.5.0.169 4.5.0.124 11/10/2009
Curve 8900 5.0 5.0.0.1106 5.0.0.1022 08/02/2013
Curve 8910 5.0 5.0.0.608 5.0.1.205 15/04/2010
Curve 8980 5.0 5.0.0.1055 - 20/03/2011
Bold 9000 4.6 5.0.0.1106 5.0.0.1049 06/02/2013
Pearl 3G 9100 6.0 6.0.0.749 6.0.0.481 05/01/2013
Pearl 3G 9105 6.0 6.0.0.749 6.0.0.481 05/01/2013
Curve OS7 9220 7.1 7.1.0.794 28/01/2013
Curve OS7 9320 7.1 7.1.0.907 05/04/2013
Curve 3G 9300 6.0 6.0.0.749 6.0.0.600 05/01/2013
Curve 3G 9330 6.0 6.0.0.600 6.0.0.524 09/08/2011
Curve 9350 7.0 7.1.0.755 7.0.0.100 16/11/2012
Curve 9360 7.0 7.1.0.912 7.1.0.714 21/03/2013
Curve 9370 7.0 7.1.0.755 7.1.0.649 16/11/2012
Curve 9380 7.0 7.1.0.569 7.1.0.714
30/09/2012
Storm 9500 4.7 5.0.0.1005 5.0.0.841 11/02/2011
Storm2 9520 4.7 5.0.0.1077 5.0.0.973 22/04/2011
Storm 9530 5.0 5.0.0.866 5.0.0.1041 29/12/2010
Storm2 9550 5.0 5.0.0.1082 5.0.0.1015 09/08/2011
Tour 9630 5.0 5.0.0.1078 5.0.0.1041 09/08/2011
Bold 9650 6.0 6.0.0.1098 6.0.0.524 30/06/2012
Style 9670 6.0 6.0.0.706 6.0.0.522 29/11/2011
Bold 9700 5.0 6.0.0.749 6.0.0.600 05/01/2013
Bold 9780 6.0 6.0.0.749 6.0.0.668 05/01/2013
Bold 9790 7.0 7.1.0.907 7.1.0.649 05/04/2013
Torch 9800 6.0 6.0.0.749 6.0.0.576 05/01/2013
Torch 9810 7.0 7.1.0.794 7.1.0.649 02/10/2012
Torch 9850 6.1 7.1.0.755 7.1.0.649 16/11/2012
Torch 9860 7.0 7.1.0.746 7.1.0.649 08/11/2012
Bold 9900 7.0 7.1.0.912 7.1.0.649 28/03/2013
Bold 9930 7.0 7.1.0.861 7.1.0.649 31/01/2013
Bold 9981 7.0 7.1.0.794 7.1.0.649 06/12/2012
PlayBook Tablet 1.0 2.1.0.1088 2.1.0.840 26/10/2012
PlayBook Tablet 3G+ 2.0 2.1.0.1212 14/11/2012
PlayBook Tablet 4G 2.0 2.1.0.1088 2.1.0.840 07/11/2012
BlackBerry Z10 3G+ 10.0 10.0.10.261 05/02/2013
BlackBerry Z10 LTE 10.0 10.0.10.261   05/02/2013

Nếu có bản mới mà chưa được cập nhật, xin vui lòng để lại comment, chúng tôi sẽ cập nhật ngay cho các bạn. Thanks.